Parodontologie

Ernstig vergevorderd ontstoken tandvlees met verlies van steunweefel rondom uw tanden en kiezen.

Om in die situatie uw gebit voor de langere termijn gezond te maken zijn soms intensieve specialistische behandelingen noodzakelijk.

Wij streven er bij de 1/2 jaarlijkse controles naar dit traject te voorkomen middels gebitsreiniging en mondhygiëne instructies.